HypNoRoken – Stoppen met roken.

Vaak heb je van alles al geprobeerd. Nicotine pleisters, acupunctuur, aversie therapie, wilskracht en nog is het niet gelukt. Je hebt nog geen effectieve manier gevonden.

Uit diverse onderzoeken is bewezen dat hypnose de meest effectieve manier is voor mensen die willen stoppen met roken. Hypnose heeft een slagingspercentage van 96,3%
Stoppen met roken vindt nl. op onbewust niveau plaats. Roken is een verslaving en via die verslaving is een hardnekkig onderbewust patroon gaan vormen. Het is een slechte gewoonte geworden.
Hypnotherapie werkt omdat het onderbewuste patroon dat de verslaving in stand houdt, juist wordt aangepakt.
De psychische verslaving is vele malen sterker dan de nicotine verslaving. Deze is na 2 weken al uitgewerkt. De oude rook verslaving wordt gewist en daarvoor in de plaats komt een nieuw patroon waardoor je voorgoed van het roken afkomt.
Tijdens de hypnose worden door de hypnotherapeut suggesties en instructies gegeven. Deze instructies worden door het onderbewuste opgenomen en maakt het stoppen met roken effectief.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Stoppen in één of twee sessies.

Eén sessie is bedoeld voor mensen die plm. 10 sigaretten per dag roken.
Twee sessies is bedoeld voor mensen die meer dan 10 sigaretten per dag roken.
Het programma bestaat uit:
– intakegesprek en uitleg behandeling
In het intakegesprek word je rookgedrag besproken. Direct daarna vindt de eerste sessie plaats.
– 1 of twee sessies
– evaluatie na 6 weken via de mail.

Je komt dus 1 of eventueel twee keer inclusief het voorafgaand intakegesprek.

Kosten:
Intake gesprek en 1 sessie: 180,00 euro
vervolgsessie: 100,00
(gedeeltelijke ) vergoeding zorgverzekeraar mogelijk.